ما در رایا در جستجوی افراد جوان، ساعی و مستعد برای دعوت به همکاری هستیم.اگر خواهان فعالیت در محیطی پویا هستید و توانایی های شما با نیازهای رایا مطابقت دارد با پر کردن فرم زیر با ما همراه شوید

Apply درخواست برای کار در رایا

نیاز های شغلی اعلام شده ی رایا به تناسب به روزآوری می گردد.برای دستیابی به آخرین نیازهای اعلام شده به طور متناوب به این صفحه رجوع نمائید.