خط مشی نظام مدیریت یکپارچه

خط مشی نظام مدیریت یکپارچه

tazhib-cadr_01_dorbori_com_thum-1

 

شرکت پرشیا شیدک رایا با اعتقاد به مسئولیت­پذیری، تعالی، عدالت، احترام، چابکی به عنوان ارزش­های سازمانی، متعهد به ارتقای سازمانی، حفاظت از محیط زیست، رعایت قوانین و توجه به الزامات از جمله الزامات زیست محیطی و ارتقاء سطح ايمني کار و بهداشت شغلی و سلامت کارکنان مطابق با الزامات ISO 9001:2015 ، ISO 14001:2015 و ISO 45001:2018 می­باشد. خط­مشی حاضر بر کلیه فعالیت­های شرکت به ویژه عملیات پروژه­ها و فعالیت­های پشتیبانی از پروژه­ها تسری دارد.